Κα Ιωάννα Σασιλιόγλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοιατρική (2022)

Η Ιωάννα Σασιλιόγλου αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Αύγουστο του 2022. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο “Μετα-ανάλυση συντελεστών συσχέτισης και εφαρμογές στη βιολογία συστημάτων”. Από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακόμη, από τον Δεκέμβριο του 2022 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (E.K.E.T.A). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, τη μηχανική μάθηση, τη βαθιά μάθηση και τη βιοπληροφορική.

Επικοινωνία
Κα Ιωάννα Σασιλιόγλου
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: ioansasi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο