Κος Θεόδωρος Σαμαράς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ παν. Θεσσαλίας (2020)

Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου του π. Θεσσαλίας (2010-2020)
Πρακτική στην βιβλιοθήκη του παν. Θεσσαλίας (2017)
CERTH (2020- )

Επικοινωνία
Κος Θεόδωρος Σαμαράς
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: thsamara@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο