Κα Μαργιέτα Ρουκανά

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ. (2008)

Η Μαργιέτα Ρουκανά είναι δικηγόρος Παρ΄Εφέταις. Σπούδασε Νομική στο Α.Π.Θ., αποφοίτησε το 2008 και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 2010. Το 2017 αποφοίτησε από το ΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο “MA in Art, Law and Economy” με άριστα. Είναι υποψήφια διδάκτορας Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επικοινωνία
Κα Μαργιέτα Ρουκανά
Κτήριο Β - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 152)
Fax: +30 2310 464164
Email: m.roukana@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο