Κος Γεώργιος Ροδινός

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2019)
  • Μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2023)

Ο Γεώργιος Ροδινός είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προηγουμένως εργαζόταν ως ερευνητής στην ερευνητική ομάδα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Βαθιάς Μάθησης του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ από το 2019 και 2023, αντιστοίχως. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βαθιά μάθηση, την βαθιά ενισχυτική μάθηση, τη μηχανική όραση, και την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών.

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Ροδινός

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: grodinos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο