Καθ. Γεώργιος Ροβιθάκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία
Καθ. Γεώργιος Ροβιθάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: robi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο