Κα Χάιδω Πορλού

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2023)

Η Πορλού Χάιδω αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον Απρίλιο του 2023, και από τότε εργάζεται ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον τομέα των Πολυμέσων, με έμφαση στην Επεξεργασία, Παραγωγή και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας (NLP).

Επικοινωνία
Κα Χάιδω Πορλού

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: chaidopor@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο