Κος Παύλος Πολυμενάκος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. (2024)

Ονομάζομαι Παύλος και είμαι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ολοκλήρωσα τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο ”ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ”, η οποία θα δημοσιευτεί στο συνέδριο MEDPOWER 2024. Διαθέτω καλές γνώσεις προγραμμάτων σχεδιασμού και προσομοιώσεων.

Επικοινωνία
Κος Παύλος Πολυμενάκος
Γραφεία ΙΠΤΗΛ Αθήνας, Μαρούσι

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: +30 2106014816
Email: pavpol@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο