Κα Σοφία Πολυμένη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2018)
  • MSc. Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2020)
Η Σοφία Πολυμένη αποφοίτησε το 2018 από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2020 απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα με κατεύθυνση στα Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από το Δεκέμβριο του 2020 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ευφυή συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων και πρότυπα επικοινωνίας αυτών, καθώς και σε Δίκτυα Νέας Γενιάς.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • E. Athanasakis, Z. Sakellariou, G. Darzanos, S. Polymeni, G. Spanos, T. G. Papaioannou, K. Votis, D. Tzovaras, "Trustworthy Decentralized Management and Governance of Internet of Things Data Federations.", In 2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoTaIS), pages 247-253, November 2023.
  • S. Polymeni, G. Spanos, D. Tsiktsiris, E. Athanasakis, K. Votis, D. Tzovaras, G. Kormentzas, "everWeather: A Low-Cost and Self-Powered AIoT Weather Forecasting Station for Remote Areas.", In 2023 Environmental Informatics, pages 141-158, October 2023.
  • S. Polymeni, E. Athanasakis, G. Spanos, K. Votis, D. Tzovaras, "IoT-based prediction models in the environmental context: A systematic Literature Review", Internet of Things, Volume 20, 2022, doi.org/10.1016/j.iot.2022.100612
  • E. Karvounis, S. Polymeni, M. Tsipouras, K. Koritsoglou, D. Tzovaras, "Smart Beds and Bedding Surfaces for Personalized Patient Care: A Review.", In *2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)* (pp.1-8). IEEE. (2021, September). https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9566276
Επικοινωνία
Κα Σοφία Πολυμένη

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: spolymeni@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο