Κος Αναστάσιος Πεχλιβανίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ (2021)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών "Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη", τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ (2024)

Ο Πεχλιβανίδης Αναστάσιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Νοέμβριο του 2023, ασκεί τη θέση του βοηθού έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την ανίχνευση ανωμαλιών σε χρονοσειρές και τη μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία
Κος Αναστάσιος Πεχλιβανίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: apechliva@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο