Επικ. Καθ. Παναγιώτης Πετραντωνάκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2011)

Ο Παναγιώτης Πετραντωνάκης έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 2007 και το 2011 αντίστοιχα. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσοτέρων από 30 δημοσιεύσεων σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, σε κεφάλαια βιβλίων και σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια πάνω σε επεξεργασία σήματος και ανάλυση δεδομένων. Σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤΙ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία σήματος και την μηχανική μάθηση με εφαρμογές σε βιοϊατρικά σήματα και συστήματα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (13)

  • S. I. Papadopoulos, C. Koutlis, S. Papadopoulos, P. Petrantonakis, "Synthetic Misinformers: Generating and Combating Multimodal Misinformation.", In Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Multimedia AI against Disinformation (pp. 36-44). 2023, June. https://doi.org/10.1145/3592572.3592842
  • E. Matinopoulou, G. Georgiou, M. Kyrou, P. Petrantonakis, E. Anastasovitis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Olson, "Multisensory Representations and Immersive Experiences for Inclusive Cultural Heritage: The Case of MuseIT.", DARIAH-EU Annual Event 2023, Budapest, 06-09 May 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8046372
  • E. Gollob, M. Kyrou, P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "From Sensable to Sensible Spaces: Enhancing the Sensibility of a Home Office using Stress-Aware Deep Reinforcement Learning in Virtual Environments.", In Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 8, 1–6. https://doi.org/10.1145/3491101.3516390
  • P. Alvanitopoulos, S. Diplaris, B. de Gelder, A. Shvets, M. Benayoun, P, Koulali, A. Moghnieh, Y. Shekhawat, C. Stentoumis, T. Hosmer, R. Anadol, M. Borreguero, A. Martin, P. Sciama, K. Avgerinakis, P. Petrantonakis, A. Briassouli, S. Mille, A. Tellios, L. Fraguada, H. Sprengel, I. Kalisperakis, N. Cabanas, S. Nikolopoulos, S. Skouras, V. Vogler, D. Zavraka, J. Piesk, L. Grammatikopoulos, L. Wanner, T. Klein, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "MindSpaces: Art-driven adaptive outdoors and indoors design.",in Ninth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage — DiPP2019, Burgas, Bulgaria, 26–28 September, 2019, pp 391-400. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084240673&origin=inward&txGid=de3ad9dd2e518d5d3e1563b35364c654
  • P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "Graph Signal Processing Based Analysis of fNIRS signals for Brain-Computer Interfaces", in I. Kompatsiaris, C. Kumar, S. Nikolopoulos (Eds.), Signal Processing to Drive Human-Computer Interaction: EEG and eye-controlled interfaces, Institution of Engineering and Technology (The IET), 2020.
Επικοινωνία
Επικ. Καθ. Παναγιώτης Πετραντωνάκης
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257804
Fax: +30 2310 474128
Email: ppetrant@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο