Κα Μαρία-Ειρήνη Πεγιά

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2016)
  • ΜΔΕ Θεωρητική Πληροφορική και Συστημάτων και Θεωρία Ελέγχου (2017)

Η Μαρία Πεγιά απέκτησε το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στo τμήμα Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2016 και το 2017. Εργάστηκε ως Software Engineer στην BETA CAE Systems από το 2017 έως το 2019, προτού ενταχθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδας (CERTH-ITI) ως ερευνητική συνεργάτης το 2019.
Από το 2023, είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ στην Ισλανδία, με ειδίκευση σε μέθοδους βαθιάς μάθησης στην ανάκτηση πολυμεσικού υλικού.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • N. Pantelidis, M. Pegia, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, K. Stavrothanasopoulos, A. Moumtzidou, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, B. Jonsson, "VERGE in VBS 2024.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024.
  • M. Pegia, B. Þór Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimodal 3D Object Retrieval.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226589
  • M. Pegia, F. A. López, A. Moumtzidou, A. Gutierrez-Torre, B. Þór Jónsson, J. Lluís Berral-García, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Time-Quality Tradeoff of MuseHash Query Processing Performance.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226935
  • N. Pantelidis, S. Andreadis, M. Pegia, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, D. Touska, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE in VBS 2023.", In: Dang-Nguyen, DT., et al. MultiMedia Modeling. MMM 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 13833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27077-2_55
  • M. Pegia, B. Þ. Jónsson, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "MuseHash: Super- vised Bayesian Hashing for Multimodal Image Representation.", In ACM ICMR ’23: ACM International Conference on Multimedia Retrieval, June 10– 15, 2023, Thessaloniki, Greece. Proceedings of the 2023 ACM International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 434–442. doi/10.1145/3591106.3592228
Επικοινωνία
Κα Μαρία-Ειρήνη Πεγιά
Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: mpegia@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/maria-eirini-pegia-806895ab/

Μετάβαση στο περιεχόμενο