Κος Αθανάσιος Πατενίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μαθηματικού Α.Π.Θ. (2018)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ (2018 - Σήμερα)
Ο Πατενίδης Αθανάσιος είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι φοιτητής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών", με κατεύθυνση "Τεχνολογίες Διαδικτύου και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων" του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχνικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονα, καλύπτουν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, καθώς και ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Εργάζεται ως βοηθός έρευνας από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • A. Kokkalas, A. Patenidis, E. Stathopoulos, E. Mitsopoulou, S. Diplaris, K. Papadopoulos, S. Vrochidis, K. Votis, D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, "e-Tracer: a Smart, Personalized and Immersive Digital Tourist Software System.", In Proceedings of The 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), 28-30 November 2022, Online.
  • I. Paliokas, E. Mitsopoulou, A. Patenidis, E. Stathopoulos, A. Kokkalas, S. Diplaris, E. Karyati, S. Tsafaras, E. Tasiopoulou, C. Riggas, G. Meditskos, S. Vrochidis, K. Votis, I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, "Implementation of an Interactive Crowd-Enhanced Content Management System for Tourism Development.", KnE Social Sciences, vol. 5, no. 9, pp. 275–282, 2021. https://doi.org/10.18502/kss.v5i9.9899
  • E. Stathopoulos, A. Kokkalas, E. Mitsopoulou, A. Patenidis, G. Meditskos, S. Diplaris, I. Paliokas, S. Vrochidis, K. Votis, D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, "Knowledge-based Management and Reasoning on Cultural and Natural Touristic Detours.", in Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Maglogiannis I., Iliadis L., Pimenidis E. (eds), vol 583. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49161-1_30
  • A. Patenidis, E. Mitsopoulou, K. Votis, D. Tzovaras, "ISOMETRIC: An Intelligent System of Outpatient Monitoring Evaluation Towards Rehabilitation In Cloud", 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1-5, 2022, IEEE. https://doi.org/10.1109/SEEDA-CECNSM57760.2022.9932975
  • I. Paliokas, A. Patenidis, E. Mitsopoulou, C. Tsita, G. Pehlivanides, E. Karyati, S. Tsafaras, E. Stathopoulos, A. Kokkalas , S. Diplaris , G. Meditskos, S. Vrochidis, E. Tasiopoulou , C. Riggas K. Votis, I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, "A Gamified Augmented Reality Application for Digital Heritage and Tourism", Appl. Sci., 2020, 10, 7868; doi:10.3390/app10217868.
Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Πατενίδης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257796
Email: apatenidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο