Κος Πασχάλης Πασχάλης

Βοηθός Έρευνας

  • Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. (2019)

Είμαι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και είμαι Full Stack Web Developer στο Centre for Research and Technology Hellas. Επίσης, ολοκλήρωσα πρακτική άσκηση στην HELLAS GOLD S.A, όπου απέκτησα πρακτική εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, απέκτησα ισχυρά θεμέλια στη διαχείριση βάσεων δεδομένων, στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, στην ανάπτυξη ιστού και στις δομές δεδομένων και στους αλγόριθμους.
Ως Full Stack Web Developer στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, είμαι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και πλαισίων.

Επικοινωνία
Κος Πασχάλης Πασχάλης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: ppasc@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο