Κος Κωνσταντίνος Παρασκευάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2022)

Ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2022. Από το 2020 έως το 2021 συμμετείχε στην Έρευνα και Ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών σε νεοφυής επιχείρηση, ενώ το 2022 εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης. Από τον Μάιο του 2023, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της Ρομποτικής, Υπολογιστικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης.

Επικοινωνία
Κος Κωνσταντίνος Παρασκευάς

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: kparaskevas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο