Κος Ιωάννης Παπαϊωάννου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ιωάννινα (2021)

Junior machine learning engineer specialized on collecting, analyzing data and creating predictive models. Object recognition is a significant component of my interest of software engineering.
Moreover, I spend some hours of my spare time to develop apps on android studio. Skilled in machine learning, object recognition and programming. Well- versed in numerous programming languages including python and java.
Regarding my professional background, from 2019 to 2022, I served as a data analyst at Galanis Sports Data. I had to gather information while watching Pas Giannina FC play football as part of my employment. Lastly, from the end of 2023 I work as an assistant researcher at the Center for Research & Technology Hellas.

Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Παπαϊωάννου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: johnpap@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο