Κος Αλέξιος Παπαϊωάννου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Θ. (2019)

Απόφοιτος του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου εκπόνησα τη διπλωματική εργασία με τίτλο “Πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης”.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων μηχανικής μάθησης, ανάλυση δεδομένων καθώς επίσης και εφαρμογή αυτών των αλγορίθμων σε low-power ενσωματωμένα συστήματα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (14)

  • A. Papaioannou, C. S. Kouzinopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Ultra-low-power Embedded AI Fire Detection and Crowd Counting System for Indoor Areas.", ACM Trans. Embed. Comput. Syst. 22, 4, Article 61 (July 2023), 20 pages. https://doi.org/10.1145/3582433
  • C. Tzouvaras, A. Dimara, A. Papaioannou, C. N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, K. Arvanitis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Novel Dynamic Approach for Determining Real-Time Interior Visual Comfort Exploiting Machine Learning Techniques.", Applied Sciences. 2023; 13(12):6975. https://doi.org/10.3390/app13126975
  • M. Andrijauskiene, D. Ioannidis, D. Dumciuviene, A. Dimara, N. Bezas, A. Papaioannou, S. Krinidis, "European Union Innovation Efficiency Assessment Based on Data Envelopment Analysis.", Economies. 2023; 11(6):163. https://doi.org/10.3390/economies11060163
  • A. Papaioannou, A. Dimara, I. Michailidis, A. Stefanopoulou, G. Karatzinis, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, E. Kosmatopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Self-protection of IoT Gateways Against Breakdowns and Failures Enabling Automated Sensing and Control.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 231-241). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_18
  • C. Tzouvaras, A. Dimara, A. Papaioannou, C. N. Anagnostopoulos, K. Kotis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Semantic Interoperability for Managing Energy-Efficiency and IEQ: A Short Review.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 242-253). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_19
Επικοινωνία
Κος Αλέξιος Παπαϊωάννου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: alexiopa@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο