Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Α.Π.Θ. (2004)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές Μηχανικού (PDEng) σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείο Αϊντχόφεν - TU/e (2006)
  • Μaster σε διοίκηση επιχειρήσεων (MBA), Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μπλέκινγκε - BTH (2009)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012)

Ο Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος είναι Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το Πολυτεχνείο του Αϊντχόφεν, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Μπλέκινγκε, και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική από το ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της κατανόησης πολυμεσικού περιεχομένου, της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, της ανάκτησης πληροφορίας, της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Δρ. Παπαδόπουλος έχει συμμετέχει στη συγγραφή περισσότερων από 40 άρθρων σε περιοδικά με κριτές, 10 κεφαλαίων βιβλίων, 130 δημοσιεύσεων σε συνέδρια και ημερίδες, 3 πατεντών, ενώ έχει συνεπιμεληθεί και δύο βιβλίων. Έχει ενεργή συμμετοχή ή και συντονίζει μια σειρά από σχετικά Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στις περιοχές της ανάλυσης πολυμέσων, κοινωνικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, είναι επικεφαλής της ομάδας Ανάλυσης, Επαλήθευσης και Ανάκτησης Πολυμέσων (MeVer, https://mever.iti.gr), και είναι συνιδρητής της εταιρείας Infalia, ενός τεχνοβλαστού του ΙΠΤΗΛ.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (237)

  • S. Fabbrizzi, X. Zhao, E. Krasanakis, S. Papadopoulos, E. Ntoutsi, "Studying bias in visual features through the lens of optimal transport.", Data Min Knowl Disc (2023). https://doi.org/10.1007/s10618-023-00972-2
  • D. Giomelakis, O. Papadopoulou, S. Papadopoulos, A. A. Veglis, "Verification of News Video Content: Findings from a Study of Journalism Students.", Journalism Practice, 17:5, 1068-1097. DOI: 10.1080/17512786.2021.1965905
  • I. Sarridis, C. Koutlis, S. Papadopoulos, C. Diou, "Towards Fair Face Verification: An In-depth Analysis of Demographic Biases.", BIAS 2023 ECML/PKDD Workshop. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.10011
  • E. Krasanakis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "JGNN: Graph Neural Networks on native Java.", SoftwareX, Volume 23, 2023, 101459. https://doi.org/10.1016/j.softx.2023.101459
  • L. Cuccovillo, B. Ionescu, G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, A. Popescu, "MAD ’23 Workshop: Multimedia AI against Disinformation.", In Proceedings of the 2023 ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 676–677. https://doi.org/10.1145/3591106.3592303
Επικοινωνία
Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος
Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257772
Email: papadop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο