Κα Μαρία Παπαδοπούλου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2000)

H Παπαδοπούλου Μαρία από τον Σεπτέμβριο του 2007 εργάζεται ως Project Assistant στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Το πεδίο ενασχόλησής της αφορά διοικητικά και οικονομικά θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επικοινωνία
Κα Μαρία Παπαδοπούλου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257726
Email: marpap@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο