Κα Γαρυφαλιά Παπαδοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ. (2020)

Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Αύγουστος 2020
Πρακτική άσκηση- Τμήμα ΙΤ
Embryolab Fertility Clinic, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2018-Αύγουστος 2018
Πιστοποιήσεις
Software & Cloud Engineering Bootcamp, 110 hrs of training powered by Pfizer.

Τεχνικές Δεξιότητες

  • Γλώσσες Προγραμματισμού: C, Java, Python, CSS, Javascript, PHP, Assembly, Verilog, Prolog, ML
  • Λογισμικά: Matlab, AutoCad, DIALux
  • Web: HTML, XML
  • Βάσεις Δεδομένων: SQL
  • Πιστοποίηση: ECDL Expert

Ξένες γλώσσες

  • Αγγλικά: Full professional proficiency
  • Γαλλικά: Full professional proficiency
Επικοινωνία
Κα Γαρυφαλιά Παπαδοπούλου
Κτήριο Β - Γραφείο 13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: papadgaryf@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο