Κα Ζωή Πάλλα

Βοηθός Έρευνας

  • Προπτυχιακό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Α.Π.Θ. (2014)
  • Μεταπτυχαικό Δίπλωμα Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Α.Π.Θ. (2022)

Η Ζωή Πάλλα είναι απόφοιτη του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το 2022 ολοκλήρωσε το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΜΑ in Digital Media, Communication and Journalism» λαμβάνοντας άριστη βαθμολογία (93%) για την διπλωματική της εργασία με τίτλο «Designing a Mobile HighFidelity AR Prototype Application for Museums as a Tour Guide for Deaf people: Perceptions and Evaluations». Σήμερα, εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο την «Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου για τους δείκτες ποιότητας για τη Βιωσιμότητα των Ειδησεογραφικών Οργανισμών». Από το 2017 μέχρι και σήμερα η Ζωή συνεργάζεται με εταιρείες και οργανισμούς ως Digital Media Specialist με αντικείμενο την κατάρτιση ολοκληρωμένων στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τη δημιουργία και επιμέλεια πολυμεσικού περιεχομένου και την ολοκληρωμένη διαχείριση διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών. Η εμπειρία της στο πεδίο της Επικοινωνίας ως Social Media Manager, Account Manager και Editor-in-Chief της πρόσφερε χρήσιμα εφόδια στο πεδίο του σχεδιασμού στρατηγικών Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ.  Από τον Απρίλιου του 2023 συνεργάζεται με το ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ) για την υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας, δημιουργίας και προώθησης ενημερωτικού υλικού για τις ανάγκες δημοσιότητας του ερευνητικού έργου MedDMO.

Επικοινωνία
Κα Ζωή Πάλλα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: palla@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο