Κα Φωτεινή Οικονόμου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Π.Θ (2017)
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Π.Θ (2019)

H Φωτεινή Οικονόμου έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο, το 2017 και το μεταπτυχιακό (MSc) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το ίδιο ίδρυμα, το 2019. Ως Μηχανικός, εξειδικεύεται σε λύσεις υπολογιστικής όρασης, αναπτύσσοντας εφαρμογές που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα και άλλους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, όπως η ανάλυση εικόνων και ήχου. Επιπλέον,  διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, με στόχο την βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Επικοινωνία
Κα Φωτεινή Οικονόμου
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: +30 2421 306070
Email: fotoikon@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/fotini-oikonomou/

Μετάβαση στο περιεχόμενο