Δρ. Βαγγέλης Οικονόμου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2000)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Αυτόματο Σύστημα για την Ανίχνευση και Ταξινόμηση των Αρρυθμιών με χρήση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος» (2003)
  • Διδακτορικό στο Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Μπεϋζιανές Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Βιοϊατρικού Σήματος και Εικόνας» (2010)

Ο Δρ. Ευάγγελος Οικονόμου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γνώσης και Πολυμέσων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Επεξεργασία Βιοϊατρικού Σήματος και Εικόνας, Αναγνώριση Προτύπων, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ιατρική Απεικόνιση, κ.α.
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιστημονική του δουλειά έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (33)

  • F. P. Kalaganis, K. Georgiadis, V. P. Oikonomou, S. Nikolopoulos, N. A. Laskaris, I. Kompatsiaris, "Exploiting Approximate Joint Diagonalization for Covariance Estimation in Imagined Speech Decoding.", Brain Informatics. BI 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13974. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43075-6_35
  • K. Georgiadis, F. P. Kalaganis, V. P. Oikonomou, S. Nikolopoulos, N. A. Laskaris, I. Kompatsiaris, "Harneshing the Potential of EEG in Neuromarketing with Deep Learning and Riemannian Geometry.", Brain Informatics. BI 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13974. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43075-6_3
  • K. Georgiadis, F. P. Kalaganis, K. Riskos, E. Matta, V. P. Oikonomou, I. Yfantidou, D. Chantziaras, K. Pantouvakis, S. Nikolopolos, N. A. Laskaris, I. Kompatsiaris, "NeuMa - the absolute Neuromarketing dataset en route to an holistic understanding of consumer behaviour.", Sci Data 10, 508 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-023-02392-9
  • V. Alepopoulos, M. Grammatikopoulou, I. Lazarou, L. Mpaltadoros, S. Nikolopoulos, V. P. Oikonomou, T. G. Stavropoulos, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris and the RADAR-AD Consortium., "First insights exploring Activities of Daily Living performance captured through activity sensors in a Smart Home Environment as an indicator of cognitive decline: A cross-sectional Analysis.", AAIC 2023, 16-20 July. https://alz.confex.com/alz/2023/meetingapp.cgi/Paper/71138
  • I. Lazarou, V. P. Oikonomou, L. Mpaltadoros, M. Grammatikopoulou, V. Alepopoulos, T. G. Stavropoulos, A. Bezerianos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki and RADAR-AD Consortium, "Eliciting brain waves of people with cognitive impairment during meditation exercises using portable electroencephalography in a smart-home environment: a pilot study.", Front. Aging Neurosci. 15:1167410. doi: 10.3389/fnagi.2023.1167410
Επικοινωνία
Δρ. Βαγγέλης Οικονόμου
Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311257784
Fax: +30 2310 474128
Email: viknmu@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο