Κος Αλέξανδρος Οικονομίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2019).

Διπλωματική Εργασία: Music Information Retrieval using Machine Learning (2019)
Εργασίες:
Music Generation using LSTM networks
Forecasting Public Transportation Demand
Εργασιακή Εμπειρία:
Machine Learning Teaching Assistant (University of Thessaly)
Junior Web Developer (think.gr)

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • A. Oikonomidis, M. Pegia, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fusion of multiple classifiers using self supervised learning for satellite image change detection", 2023, In Proceedings of the 29th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2023), 9 - 12 January 2023, Bergen, Norway (accepted for poster presentation).
Επικοινωνία
Κος Αλέξανδρος Οικονομίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: aleoikon@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο