Κα Γεωργία Ξανθοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2015)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα Α.Π.Θ. (2017)
Η Ξανθοπούλου Γεωργία είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2015) με κατεύθυνση στα Υπολογιστικά Μαθηματικά, καθώς και του Μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο "Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2017) . Από τον Απρίλιο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • G. Xanthopoulou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Traffic Prediction for More Accurate Last-Mile Delivery Management.", 11th International Congress on Transportation Research, Herakleio 2023.
  • D. Kehagias, G. Xanthopoulou, "Load Balancing Approach for Efficient Batch Assignment of Delivery Tasks.", 7th International Conference on Intelligent Traffic and Transportation, Madrid 2023.
  • T. Ioakeimidis, D. Kehagias, S. Kontogiannis, P. Melissaridis, A. Paraskevopoulos, G. Xanthopoulou, C. Zaroliagis, "i-Deliver: A Crowdsourcing Platform for Delivery-as-a-Service.", 15th ITS European Congress, Lisbon, Portugal, 2023.
  • A. Salamanis, G. Xanthopoulou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "LSTM-Based Deep Learning Models for Long-Term Tourism Demand Forecasting", . Electronics 2022, 11, 3681. https://doi.org/10.3390/electronics11223681
  • A. Salamanis, G. Xanthopoulou, N. Bezas, C. Timplalexis, A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Benchmark Comparison of Analytical, Data-Based and Hybrid Models for Multi-Step Short-Term Photovoltaic Power Generation Forecasting", Energies (2020), 13(22), 5978, doi: https://doi.org/10.3390/en13225978
Επικοινωνία
Κα Γεωργία Ξανθοπούλου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257733
Email: georgixv@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο