Κος Χρήστος Ντουμανόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2019)
Ο Χρήστος Ντουμανόπουλος είναι απόφοιτος της πολυτεχνικής σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019). Από τον Ιούλιο του 2020 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες τρισδιάστατων γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων, μηχανές εκτέλεσης παιχνιδιών και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.
Επικοινωνία
Κος Χρήστος Ντουμανόπουλος
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Email: doumanchris@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο