Κος Νικόλαος Κατσιλίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2020)

Ο Νικόλαος Κατσιλίδης έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2020). Η Διπλωματική του εργασία αφορούσε την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ρομποτικών συστημάτων. Έχει εργαστεί επαγγελματικά ως μηχανικός λογισμικού.

Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Κατσιλίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 802)
Fax: +30 2310 474128
Email: katsilidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο