Κος Νικόλαος Γκεβρέκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπλογιστών Π.Θ. (2020) (Integrated Master)

* Computer Vision Engineer-Trainee: Πρακτική άσκηση στα πλαίσια των σπουδών σε εταιρεία agricultural technologies.
* Backend Developer: Backend developer στο ΕΚΕΤΑ (τωρινή εργασία).
* Ερευνητικό ενδιαφέρον: ανάπτυξη εφαρμογών σαν fullstack developer, lead backend developer και technical manager.

Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Γκεβρέκης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B.17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: nikosgevre@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο