Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2002)
  • MSc. Επιστήμη & Τεχνολογία των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2004)
  • Διδακτορικο Δίπλωμα, Σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων με χρήση ρητής γνώσης, Queen Mary University of London (2012)

Ο Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών το 2002, ενώ το 2004 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών από το ίδιο ίδρυμα. Το 2012 αναγορεύτηκε Διδάκτορας από το Electronic Engineering Department του Queen Mary, University of London, εκπονώντας της Διδακτορική Διατριβή με αντικείμενο τη σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων. Ασχολείται ενεργά με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης από το 2000, αρχικά ως βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2000-2004) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004-2005) και στη συνέχεια ως επιστημονικός συνεργάτης (2005-2012) και μεταδιδακτορικός ερευνητής (2012-2020) στο Εργαστήριο Γνώσης Πολυμέσων και Αναλύσεων Κοινωνικών Μέσων (MKLab) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤΙ) στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ). Από τα μέσα του 2020 κατέχει τη θέση του Ερευνητή (Βαθμίδας Γ) στο ίδιο ίδρυμα. Παράλληλα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της spin-off εταιρείας Infalia (2014), όπου και συνεχίζει να δραστηριοποιείται.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (173)

  • A. Dragomir, I. Lazarou, M. S. Seet, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, A. Bezerianos, "Neural Correlates of Human-Machine Trust in Autonomous Vehicles Context.", In: Bountis, T., Vallianatos, F., Provata, A., Kugiumtzis, D., Kominis, Y. (eds) Chaos, Fractals and Complexity. COSA-Net 2022. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37404-3_17
  • F. P. Kalaganis, K. Georgiadis, V. P. Oikonomou, S. Nikolopoulos, N. A. Laskaris, I. Kompatsiaris, "Exploiting Approximate Joint Diagonalization for Covariance Estimation in Imagined Speech Decoding.", Brain Informatics. BI 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13974. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43075-6_35
  • K. Georgiadis, F. P. Kalaganis, V. P. Oikonomou, S. Nikolopoulos, N. A. Laskaris, I. Kompatsiaris, "Harneshing the Potential of EEG in Neuromarketing with Deep Learning and Riemannian Geometry.", Brain Informatics. BI 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13974. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43075-6_3
  • V. Alepopoulos, M. Grammatikopoulou, I. Lazarou, L. Mpaltadoros, S. Nikolopoulos, V. P. Oikonomou, T. G. Stavropoulos, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris and the RADAR-AD Consortium., "First insights exploring Activities of Daily Living performance captured through activity sensors in a Smart Home Environment as an indicator of cognitive decline: A cross-sectional Analysis.", AAIC 2023, 16-20 July. https://alz.confex.com/alz/2023/meetingapp.cgi/Paper/71138
  • M. Grammatikopoulou, G. Giannios, A. Chytas, M. Zachariadou, G. Nikolaidis, P. Natsiavas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Paving the way for safer e-prescription: Presentation of the PrescIT platform.", ICIMTH 2023, 1-3 July.
Επικοινωνία
Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257752
Fax: +30 2310 474128
Email: nikolopo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο