Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2002)
  • MSc. Επιστήμη & Τεχνολογία των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2004)
  • Διδακτορικο Δίπλωμα, Σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων με χρήση ρητής γνώσης, Queen Mary University of London (2012)

Ο Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών το 2002, ενώ το 2004 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών από το ίδιο ίδρυμα. Το 2012 αναγορεύτηκε Διδάκτορας από το Electronic Engineering Department του Queen Mary, University of London, εκπονώντας της Διδακτορική Διατριβή με αντικείμενο τη σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων. Ασχολείται ενεργά με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης από το 2000, αρχικά ως βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2000-2004) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004-2005) και στη συνέχεια ως επιστημονικός συνεργάτης (2005-2012) και μεταδιδακτορικός ερευνητής (2012-2020) στο Εργαστήριο Γνώσης Πολυμέσων και Αναλύσεων Κοινωνικών Μέσων (MKLab) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤΙ) στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ). Από τα μέσα του 2020 κατέχει τη θέση του Ερευνητή (Βαθμίδας Β) στο ίδιο ίδρυμα. Παράλληλα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της spin-off εταιρείας Infalia (2014), όπου και συνεχίζει να δραστηριοποιείται.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (183)

  • I. Lazarou, A. M. Krooupa, S. Nikolopoulos, L. Apostolidis, N. Sarris, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Cancer Patients’ Perspectives and Requirements of Digital Health Technologies: A Scoping Literature Review.", Cancers. 2024; 16(13):2293, June 2024. https://doi.org/10.3390/cancers16132293
  • E. Kouslis, E. Papachristou, T. G. Stavropoulos, A. Papazoglou-Chalikias, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "AI in fashion: a literature review.", Electronic Commerce Research (2024), June 2024. https://doi.org/10.1007/s10660-024-09872-z
  • S. Segkouli, L. Mpaltadoros, A. T. Patenidis, V. Alepopoulos, A. Skoumbourdi, M. Grammatikopoulou, I. Kalamaras, I. Lazarou, P. Bamidis, D. Petsani, E. Konstantinidis, T. Santonen, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, K. Votis, D. Tzovaras, "Combined Multicomponent Interventions for Older Adults in a Smart Home Living Lab.", in Auer, M.E., Langmann, R., May, D., Roos, K. (eds) Smart Technologies for a Sustainable Future. STE 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1028. Springer, Cham, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61905-2_27
  • M. Grammatikopoulou, I. Lazarou, G. Giannios, C. A. Kakalou, M. Zachariadou, M. Zande, H. Karanikas, E. Thireos, T. G. Stavropoulos, P. Natsiavas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Electronic prescription systems in Greece: a large-scale survey of healthcare professionals’ perceptions.", Archives of Public Health 82, 68 (2024), May 2024. https://doi.org/10.1186/s13690-024-01304-6
  • M. Grammatikopoulou, M. Zachariadou, M. Zande, G. Giannios, A. Chytas, H. Karanikas, S. Georgakopoulos, D. Karanikas, G. Nikolaidis, P. Natsiavas, T. G. Stavropoulos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Evaluation of an electronic prescription platform: Clinicians’ feedback on three distinct services aiming to facilitate clinical decision and safer e-prescription.", Research in Social and Administrative Pharmacy, ISSN 1551-7411, April 2024. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2024.04.004
Επικοινωνία
Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257752
Fax: +30 2310 474128
Email: nikolopo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο