Κα Αικετερίνη Νικολαϊδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2016)
Η Κατερίνα Νικολαϊδου αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2016. 'Εχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και από τον Ιούνιο του 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ως βοηθός έρευνας.
Επικοινωνία
Κα Αικετερίνη Νικολαϊδου
Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257803
Fax: +30 2310 474128
Email: anikola@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο