Κος Μιχαήλ Νικολαΐδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ (2023)

Ο Μιχαήλ Νικολαΐδης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. το 2023. Η διπλωματική του εργασία είχε ως θέμα την «Απαλοιφή ανεπιθύμητων αντικειμένων από εικόνες». Από τον Ιανουάριο του 2023 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροϕορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική όραση, την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και τη μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία
Κος Μιχαήλ Νικολαΐδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: mnikolaidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο