Κος Αλέξανδρος Νιζάμης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Τμήμα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. (2014)
Ο Αλέξανδρος Νιζάμης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών απο το ίδιο τμήμα. Τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο κομμάτι της ανάπτυξης λογισμικού και των αλγορίθμων. Επίσης ασχολείται με την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών. Απο το Δεκέμβριο του 2016 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (28)

  • R. Sofia, C. Coutinho, G. Scivoletto, G. Insolvibile, R. Deshmukh, A. Schneider, V. Damjanovic-Behrendt, F. Gigante, U. Wajid, A. Nizamis, D. Ioannidis, T. Mastos, "The EFPF Approach to Manufacturing Applications Across Edge-cloud Architectures.", In Shaping the Future of IoT with Edge Intelligence-How Edge Computing Enables the Next Generation of IoT Applications, River Publishers Series in Communications and Networking, 2023. https://www.researchgate.net/publication/373736124_The_EFPF_Approach_to_Manufacturing_Applications_Across_Edge-cloud_Architectures
  • D. Dimoudis, T. Vafeiadis, A. Nizamis, E. Musiari, L. Ziliotti, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Holistic Framework for Production Scheduling in Industry 4.0.", 2023 19th International Conference on Distributed Computing in Smart Systems and the Internet of Things (DCOSS-IoT), Pafos, Cyprus, 2023, pp. 269-276, doi: 10.1109/DCOSS-IoT58021.2023.00053
  • D. Dimoudis, T. Vafeiadis, A. Nizamis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Utilizing an adaptive window rolling median methodology for time series anomaly detection.", Procedia Computer Science, 217, 584-593. (2023).
  • N. Fair, S. Modafferi, A. Nizamis, U. Wajid, "Effective ProjectManagement Of 3Rd Party Funding In European Union Horizon Industry 4.0Projects: Sharing Experiences From Two Use Cases", ProjMAN 22 -International Conference on Project MANagement
  • A. Alexiadis, A. Nizamis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Sensor-Independent Multimodal Fusion Scheme for Human Activity Recognition", CPRAI 2022 - 3rd International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Paris, France, June 2022
Επικοινωνία
Κος Αλέξανδρος Νιζάμης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: alnizami@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο