Κα Ευαγγελία Νανοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με Ειδίκευση στην Αρχαιολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2002)
Η Ευαγγελία Νανοπούλου έλαβε πτυχίο Ιστορικού-Αρχαιολόγου από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Εργάστηκε για ένα χρόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Τριανδρίας ως διοικητική υπάλληλος στον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Από το 2005 δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ως Σύμβουλος Έργων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Επικοινωνία
Κα Ευαγγελία Νανοπούλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: enanop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο