Κος Ιωάννης Μόσχος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δ.Π.Θ. (2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα και Συστήματα, Karlsruhe Institute of Technology (Καρλσρούη, Γερμανία) & Royal Institute of Technology (Στοκχόλμη, Σουηδία) (2014)
Ο Ιωάννης Μόσχος εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιούλιο του 2016. Τα κύρια ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν οικονομικά ενεργειακών συστημάτων, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και μετρητές, μικροδίκτυα, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακά συστήματα πληροφοριών, μοντέλα απόκρισης ζήτησης, μαθηματική βελτιστοποίηση, μηχανική μάθηση

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (8)

  • P. Tzallas, N. Bezas, I. Moschos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Probabilistic Quantile Multi-step Forecasting of Energy Market Prices: A UK Case Study", . In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 301-313). Springer, Cham, 2022.
  • A. Tsolakis, I. Moschos, A. Zerzelidis, P. Tropios, S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Occupancy-based decision support system for building management: From automation to end-user persuasion", International Journal of Energy Research, pp. 1-20, 2019 Doi: https://doi.org/10.1002/er.4445
  • D. Papageorgiou, D. Casado-Mansilla, A. Tsolakis, C.E. Borges, A. Zacharaki, O. Kamara-Esteban, J. Manuel Avila, I. Moschos, A. Irizar-Arrieta, S. Krinidis, D. L´opez-de-Ipina, D. Tzovaras, "A Socio-economic Survey for Understanding Self-perceived Effectiveness of Persuasive Strategies Towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings", IEEE 16th Internation Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’19), Leicester, UK, 19-23 August 2019
  • C. Patsonakis, S. Terzi, I. Moschos, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Permissioned Blockchains and Virtual Nodes for Reinforcing Trust between Aggregators and Prosumers in Energy Demand Response Scenarios", In 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe) (pp. 1-6). IEEE, June 2019.
  • A. Tsolakis, I. Moschos, K. Votis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies", in 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018.
Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Μόσχος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257792
Email: imoschos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο