Κα Ζωή Μπουτοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2019)

H Ζωή Μπουτοπούλου είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) από το 2019. Έχοντας ακολουθήσει τον Ενεργειακό Τομέα, η διπλωματική της εργασία αφορούσε DC μικροδίκτυα. Μετά τις σπουδές της, εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στην εταιρεία COWBOY SA στις Βρυξέλλες, όπου ασχολήθηκε με συστήματα διαχείρισης μπαταρίας καθώς και με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για εφαρμογές ηλεκτρικών ποδηλάτων. Από το Νοέμβριο του 2020, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών, ενσωμάτωση κτιρίων σε έξυπνα δίκτυα, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Επικοινωνία
Κα Ζωή Μπουτοπούλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: zoibout@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο