Κα Καλλιόπη Μπουντανούρ

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Μαθηματικού, Σχόλη Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1997)
H Καλλιόπη Μπουντανούρ από τον Ιούνιο του 1998 εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Επικοινωνία
Κα Καλλιόπη Μπουντανούρ
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701
Fax: +30 2310 474128
Email: kalm@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο