Κος Αθανάσιος Μπατσιούλας

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφοριακών Συστημάτων, του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2021)

Πληροφορίες:
Αθανάσιος Μπατσιούλας
Θεσσαλονίκη
abatsioulas@iti.gr
Εμπειρία:
Βοηθός Ερευνητή | Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | 03/2023 – Τώρα

Salesforce Developer | Deloitte Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | 11/2021 – 03/2023

Σχετικά:
Επαγγελματίας της Επιστήμης Υπολογιστών με πάθος για την ανάπτυξη back-end,  front-end και τεχνολογίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Μπατσιούλας
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: abatsioulas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο