Κος Ναπολέων Μπέζας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2017)
Ο Ναπολέων Μπέζας είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από το Μάρτιο του 2017. Από τον Ιούλιο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα έξυπνα δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μηχανική μάθηση.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • M. Andrijauskiene, D. Ioannidis, D. Dumciuviene, A. Dimara, N. Bezas, A. Papaioannou, S. Krinidis, "European Union Innovation Efficiency Assessment Based on Data Envelopment Analysis.", Economies. 2023; 11(6):163. https://doi.org/10.3390/economies11060163
  • A. Mystakidis, E. Ntozi, K. Afentoulis, P. Koukaras, G. Giannopoulos, N. Bezas, P. Gkaidatzis, D. Ioannidis, C. Tjortjis, D. Tzovaras, "One Step Ahead Energy Load Forecasting: A Multi-model approach utilizing Machine and Deep Learning", . In 2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC) (pp. 1-6). IEEE, Istanbul, Turkey, August 2022. doi: 10.1109/UPEC55022.2022.9917790
  • P. Tzallas, N. Bezas, I. Moschos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Probabilistic Quantile Multi-step Forecasting of Energy Market Prices: A UK Case Study", . In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 301-313). Springer, Cham, 2022.
  • C. Timplalexis, N. Bezas, A. Bintoudi, L. Zyglakis, V. Pavlopoulos, A. Tsolakis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "A hybrid physical/statistical day-ahead direct PV forecasting engine",12th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2020), Paphos, Cyprus, Nov. 2020
  • A. Tsolakis, A. Bintoudi, L. Zyglakis, S. Zikos, C. Timplalexis, N. Bezas, K. Kitsikoudis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Design and Real-Life Deployment of a Smart Nanogrid: A Greek Case Study", In 2020 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 2020), Georgetown, Penang, Malaysia, 7-8 December, IEEE DOI: 10.1109/PECon48942.2020.9314396
Επικοινωνία
Κος Ναπολέων Μπέζας
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: bezas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο