Κα Αναστασία Μουμτζίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ.
  • Msc. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ.
Η Αναστασία Μουμτζίδου εργάζεται από τον Ιανουάριο του 2007 ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, σημασιολογική ανάλυση εικόνας και ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (101)

  • C. Psychalas, K. Vlachos, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "MUDDAT: A Sentinel-2 image-based muddy water benchmark dataset for environmental monitoring.", In Proceedings of the 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2024), Athens, Greece, 07-12 July 2024, Physical, IEEE. DOI: 10.5281/zenodo.11220437
  • M. Pegia, D. Georgalis, N. Pantelidis, B. Þ. Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "3DMSE: An Interactive 3D Media Search Engine.", in Proceedings of the 2024 International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2024), Phuket, Thailand, June 10-14, 2024. https://zenodo.org/records/10964444
  • Y. Kouloglou, G. Antzoulatos, G. Vosinakis, F. Lombardo, A. Abella, M. Bakratsas, A. Moumtzidou, E. Maltezos, I. Gialampoukidis, E. Ouzounoglou, S. Vrochidis, A. Amditis, I. Kompatsiaris, M. Ferri, "FIWARE-compatible Smart Data Models for Satellite Imagery and Flood Risk Assessment to Enhance Data Management.", In Information 2024, 15(5), 257. https://doi.org/10.5281/zenodo.10198821
  • M. Pegia, B. Þór Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimodal 3D Object Retrieval.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226589
  • M. Pegia, F. A. López, A. Moumtzidou, A. Gutierrez-Torre, B. Þór Jónsson, J. Lluís Berral-García, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Time-Quality Tradeoff of MuseHash Query Processing Performance.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226935
Επικοινωνία
Κα Αναστασία Μουμτζίδου
Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257746
Fax: +30 2310 474128
Email: moumtzid@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο