Κα Μαρία Αναστασία Μηνοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. (2007)

Σύμβουλος Επιχειρήσεων/Program Manager για ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της Ε.Ε (Αναπτυξιακός Νόμος, Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων, κ.α) από το 2007 μέχρι το 2023. Καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (επιχειρηματικά σχέδια, case studies, διαχείριση επενδυτικών σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωσή τους).
Από το 2024 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) με ειδίκευση στο project management.

Επικοινωνία
Κα Μαρία Αναστασία Μηνοπούλου
Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: m.minopoulou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο