Επικ. Καθ. Γεώργιος Μεδίτσκος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009)

Ο Γεώργιος Μεδίτσκος έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Σημασιολογική Ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού και Συλλογιστική Οντολογιών με Συμπερασματικούς Κανόνες». Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα του ίδιου τμήματος. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στα πεδία της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό (RDF/OWL, συλλογιστική με κανόνες, συνδυασμός οντολογιών και κανόνων) και Σημασιολογικές Υπηρεσίες Ιστού (ανακάλυψη, σύνθεση)

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (98)

  • S. Karamitziou, T. Mavropoulos, D. Ntioudis, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Deep Explainability: Spin-Geometrical Neural Meta-Structures.", In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data 2023/ 3rd Workshop on Multimodal AI (MMAI 2023), Dec. 15-18. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.16111
  • A. Georgoudi, G. Meditskos, T. Mavropoulos, S. Vrochidis, "DYNAMO: Dynamic Ontology Extension for Augmenting Chatbot Intelligence through BabelNet.", In SEMAPRO 2023, September 25- 29, 2023.
  • P. Masa, S. Kintzios, Z. Vasileiou, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Semantic Framework for Decision Making in Forest Fire Emergencies.", Appl. Sci. 2023, 13, 9065. https://doi.org/10.3390/app13169065
  • N. Avgerinos, S. D. Antonio, I. Kamara, C. Kotselidis, I. Lazarou, T. Mannarino, G. Meditskos, K Papachristopoulou, A. Papoutsis, P. Roccetti, M. Zuber, "A Practical and Scalable Privacy-preserving Framework.", In 2023 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), Venice, Italy, July 31 – August 2023. pp. 598-603. https://zenodo.org/records/8427654
  • D. Dimoudis, N. Tsolakis, C. Magga-Nteve, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "InSEption: A Robust Mechanism for Predicting FoG Episodes in PD Patients", Electronics. 2023; 12(9):2088. https://doi.org/10.3390/electronics12092088
Επικοινωνία
Επικ. Καθ. Γεώργιος Μεδίτσκος
Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257734
Fax: +30 2310 474128
Email: gmeditsk@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο