Δρ. Ιωάννης Μαριόλης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)
Ο Ιωάννης Μαριόλης απέκτησε το δίπλωμα και το διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) το 2002 και το 2009, αντιστοίχως. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του, δίδαξε ως συνεπικουρών και εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο ενσύρματων τηλεπικοινωνιών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –(ΠΠ). Κατά τα έτη 2010 και 2011 εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής –(ΠΠ), ενώ παράλληλα εργάστηκε ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας. Από το Φεβρουάριο του 2012 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές στατιστικής επεξεργασίας σήματος, μηχανικής όρασης, ανάλυσης ιατρικών εικόνων και αναγνώρισης προτύπων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (22)

  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, A. Boumpakis, G. Peleka, I. Kostavelis, I. Mariolis, E. Papasoulis, A. Sideridis, D. Tzovaras, "Development of a System for Repairing Damaged Tissue Utilizing 3D Printed Biodegradable Scaffolds and Computer Vision approaches.", 7th International Conference Progress on Design Techniques and Manufacturing Technologies for Advanced Products and Processes in the Modern Era (Polcom 2023),22-25 November 2023, Bucharest, Romania.
  • G. Zampokas, I. Mariolis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Residual Cascade CNN for Detection of Spatially Relevant Objects in Agriculture: The Grape-Stem Paradigm.", 14th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2023), Vienna, Austria, Sep. 2023.
  • G. Peleka, D. Sarafis, I. Mariolis, D. Tzovaras, "Cross-Domain Knowledge Transfer Using High Dynamic Range Imaging in Synthetic Datasets.", Cybernetics and Systems, 54(3), 372-386. (2023).
  • L. Droukas, Z. Doulgeri, N. Tsakiridis, D. Triantafyllou, I. Kleitsiotis, I. Mariolis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kateris, D. Bochtis, "A Survey of Robotic Harvesting Systems and Enabling Technologies.", Journal of Intelligent & Robotic Systems, 107(2), 21. 2023.
  • G. Zampokas, G. Peleka, K. Tsiolis, A. Topalidou‐Kyniazopoulou, I. Mariolis, D. Tzovaras, "Real‐time stereo reconstruction of intraoperative scene and registration to preoperative 3D models for augmenting surgeons' view during RAMIS.", Medical Physics, 49(10), 6517-6526. (2022).
Επικοινωνία
Δρ. Ιωάννης Μαριόλης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257768
Fax: +30 2310 474128
Email: ymariolis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο