Κος Νικόλαος Μάλλιας

Βοηθός Έρευνας

  • Διπλωμα Γεωπόνου-Ιχθυολογου Π.Θ. (2008)

Αποφοίτησα απο το Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδατινου Περ/ντος της Γεωπονικής Σχολής του ΠΘ το 2008. Παρακολουθώ το Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων “Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια” του ίδιου τμήματος. Η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακου αφορά την εφαρμογή εδωδιμων μεμβρανων από άλγη για ασφάλεια αλιευτικών προϊόντων. Εργάστηκα από το 2009-2022 στην χοιροτροφική μονάδα ΑΦΟΙ Ν. ΜΑΛΛΙΑ Ο.Ε. ως υπευθυνος παραγωγής. Από τον Ιούνιο του 2022 ασχολούμαι με ερευνητικά προγράμματα έχοντας συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων που αφορούν κυρίως την ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα.
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε στον αγροδιατροφικό τομέα και στην ασφάλεια τροφίμων.

Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Μάλλιας
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου - Γραφείο 305

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: +30 24210 35752
Email: nmallias@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο