Κος Μιχαήλ Λουφάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Α.Π.Θ. (2020)

Ο Λουφάκης Μιχαήλ αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 2020 από το τμήμα των Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της Μηχανικής Μάθησης, της Επιστήμης των Δεδομένων και της Μοντελοποίησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • D. Papazoglou, S. Devrelis, M. Loufakis, P. Symeonidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, G. Oikonomou, I. Kourmpetis, "Web-Based Decision Support System for Remote Weather Radar Maintenance: Design and Implementation.", 2024 7th International Conference on Artificial Intelligence and Big Data (ICAIBD).
  • O. Manis, M. Skoumperdis, C. Kioroglou, D. Tzilopoulos, M. Ouzounis, M. Loufakis, N. Tsalikidis, N. Kolokas, P. Georgakis, I. Panagoulias, A. Tsolkas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, M. Stankovski, "Data-Driven AI Models within a User-Defined Optimization Objective Function in Cement Production.", Sensors. 2024; 24(4):1225. https://doi.org/10.3390/s24041225
  • M. Loufakis, P. Symeonidis, S. Fontalis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Employing Deep Learning Framework to Support Location Management for the Audio-Visual Industry.", 2023 8th International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), Dalian, China, 2023, pp. 942-947, doi: 10.1109/ICIVC58118.2023.10270287
  • G. Terzoglou, M. Loufakis, P. Symeonidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Employing deep learning framework for improving solar panel defects using drone imagery.", 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Rhodes (Rodos), Greece, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/DSP58604.2023.10167960
  • G. Terzoglou, M. Loufakis, G. Aswestopoulos, P. Symeonidis, D. Ioanidis, D. Tzovaras, "Deep convolutional neural network framework for automatedinspections and predictive maintenance of PV plants using thermal UAV images", . Proceedings of: 12th International Conference & Exhibition on Green Flexible Printed Electronics Industry (ICEFPE22) and AGRIVOLTAICS 2022, 10 - 12 October 2022, Divani Caravel Hotel, Athens.
Επικοινωνία
Κος Μιχαήλ Λουφάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: mloufakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο