Δρ. Κώστας Λουμπόνιας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2009- 2013)
  • MSc στη Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ (2013-2015)
  • Ph.D. στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ (2016-2020)

Ο Κώστας Λουμπόνιας εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ) του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ) το 2020 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητής στο VC Lab /ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ για τρία χρόνια (2016-2018). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων με λογοκριμένα δεδομένα, την ανάλυση κοινωνικών δικτύων, την προγνωστική ανάλυση και τη βαθιά μάθηση.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • K. Loumponias, A. Kosmatopoulos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Modified SkipGram Negative Sampling Model for Faster Convergence of Graph Embedding.", Deep Learning Theory and Applications. DeLTA 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1858. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37317-6_1
  • K. Loumponias, S. Raptis, E. Darra, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Forecasting Cyber-Attacks to Destination Ports Using Machine Learning", 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP), 22-24 February, 2023, Lisbon, Portugal.
  • A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Identification of Key Actor Nodes: A Centrality Measure Ranking Aggregation Approach.", In the Proceedings of the 2022 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 10-11 November, 2022, Istanbul, Turkey.
  • K. Loumponias, A. Kosmatopoulos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Faster Converging Negative Sampling for the Graph Embedding Process in Community Detection and Link Prediction Tasks.", In Proceedings of the 3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications - DeLTA; ISBN 978-989-758-584-5; ISSN 2184-9277, SciTePress, pages 86-93. DOI: 10.5220/0011142000003277
  • A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Random-Walk Graph Embeddings and the Influence of Edge Weighting Strategies in Community Detection Tasks.",In Proceedings of the 2021 Workshop on Open Challenges in Online Social Networks (OASIS ’21), August 30, 2021, Virtual Event, Ireland. ACM, New York, NY, USA. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3472720.3483621
Επικοινωνία
Δρ. Κώστας Λουμπόνιας
Κτήριο Δ (Balkan Center)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: loumponias@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο