Κος Στυλιανός-Κωνσταντίνος Λουβερδής

Βοηθός Έρευνας

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ με κατεύθυνση ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνικές γνώσεις & Γλώσσες:

  1. Γλώσσες προγραμματισμού όπως: C, C++, Java
  2. Προϊόντα λογισμικού όπως: Matlab, Pspice, COMSOL Multiphysics
  3. Γλώσσες: Ελληνικά / Αγγλικά

Εμπειρία

  • Στρατιωτική θητεία 2022 – 2024
  • Διπλωματική Εργασία: “Μαθηματική ανάλυση και προσομοίωση συστήματος επαγωγικής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα” 2022
  • Βοηθός Υποστήριξης Γραφείου & ΙΤ – Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης OidaNiko 2018 – 2018
  • Erasmus+ Youth Exchange – Μάλτα, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Προσωπική Ανάπτυξη 2016

Αγαπημένα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Βιοϊατρική
  • Αυτοκίνηση
Επικοινωνία
Κος Στυλιανός-Κωνσταντίνος Λουβερδής

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: sklouver@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο