Κα Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)
  • Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (2013)
Η Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου έλαβε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα των Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογίας και Δικτύων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος το 2013 και το Προπτυχιακό δίπλωμα της Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2010. Από το Νοέμβριο του 2015 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, Visual Analytics, εκπαίδευση μηχανών μάθησης και εξόρυξη χρήσιμης γνώσης. Επιπλέον, ασχολείται με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας Παιχνιδοποίησης που βασίζεται σε προσαρμόσιμους κανόνες συμπεριφοράς.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • E. Lithoxoidou, R. Mastoras, A. Papaprodromou, C. Georgiadis, P. Abril Jimenez, S. Gonzalez, M. Cabrera-Umpierrez, M. Loeck, R. Carreton, S. Segkouli, A. Triantafyllidis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Virtual Coach and a Worker Dashboard to Promote Well-Being and Workability: An Acceptance Study", Conference paper, First Online: 16 June 2022
  • R. Mastoras, A. Triantafyllidis, D. Giakoumis, R. Kordonias, A. Papaprodromou, F. Nalbadis, S. Segkouli, E. Lithoxoidou, C. Georgiadis, I. Paliokas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile-Based Multimodal Framework for Pervasive Health Monitoring", PerHealth 2021: 5th IEEE PerCom Workshop on Pervasive Health Technologies. https://ieeexplore.ieee.org/document/9430967
  • E. Lithoxoidou, C. Ziogou, T. Vafeiadis, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Towards the behaviour analysis of chemical reactor utilising data-driven trend analysis and machine learning techniques", Applied Soft Computing, vol. 94, 106464, 2020.
  • S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275
  • M. Tsourma, S. Zikos, G. Albanis, K. Apostolakis, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, "Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0",to International Journal of Serious Games, Volume 6, Issue 2, ISSN: 2384-8766, , June 2019 http://dx.doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.273
Επικοινωνία
Κα Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257809
Fax: +30 2310 474128
Email: elithoxo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο