Κος Λάμπρος Λεοντάρης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ (2016)
Ο Λεοντάρης Λάμπρος εργάζεται από τον Μάρτιο του 2017 ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης, μηχανικής εκμάθησης και ασαφών συστημάτων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (8)

  • A. Tzelepakis, L. Leontaris, N. Dimitriou, E. Koukidou, D. Bollas, A. Karamanidis, D. Tzovaras, "AUTOMATED DEFECT DETECTION IN BATTERY LINE ASSEMBLY VIA DEEP LEARNING ANALYSIS.",SMART 2023, 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 03-05 July 2023, Patras, Greece. DOI: 10.7712/150123.9868.444540
  • L. Leontaris, N. Dimitriou, A. Nikolousis, D. Tzovaras, E. Papageorgiou, "Inspection Of Surface Defects In Metal Processing Industry Using Unet-Based Architectures.", In 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials. 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials. Dept. of Mechanical Engineering & Aeronautics University of Patras. https://doi.org/10.7712/150123.9870.444670
  • L. Leontaris, A. Mitsiaki, P. Charalampous, N. Dimitriou, E. Leivaditou, A. Karamanidis, G. Margetis, K. C. Apostolakis, S. Pantoja, C. Stephanidis, D. Tzovaras, E. Papageorgiou, "A blockchain-enabled deep residual architecture for accountable, in-situ quality control in industry 4.0 with minimal latency.", In Computers in Industry (Vol. 149, p. 103919). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103919
  • A. Evangelidis, N. Dimitriou, L. Leontaris, D. Ioannidis, G. Tinker, D. Tzovaras, "A Deep Regression Framework Towards Laboratory Accuracy in the Shop Floor of Microelectronics", . IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2022.
  • L. Leontaris, N. Dimitriou, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, E. Papageorgiou, "An Autonomous Illumination System for Vehicle Documentation Based on Deep Reinforcement Learning.", IEEE Access, 9, pp.75336-75348 (2021)
Επικοινωνία
Κος Λάμπρος Λεοντάρης
Κτήριο Β

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: lleontar@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο