Κος Νικόλαος Λαλούμης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Α.Π.Θ. (2004)
Ο Νικόλαος Λαλούμης εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ από τον Ιούλιο του 2019. Στο παρελθόν εργάστηκε για περισσότερο από 10 έτη σε εταιρείες συμβούλων με εμπειρία στη συγγραφή και προετοιμασία προτάσεων και στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Από το 2012 έως το 2015 υπήρξε μέλος του Μητρώου Συμβούλων της ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη δράσεων πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για Εμπορικές Επιχειρήσεις". Εργάστηκε επίσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2019 ως στέλεχος του Τμήματος Διοίκησης και ως υπεύθυνος του Γραφείου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Από τον Ιούνιο του 2017 έως και τον Μάρτιο 2019 ήταν εξωτερικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών για θέματα εύρεσης και αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.
Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Λαλούμης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257763
Email: nlaloumis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο