Κος Ιωάννης Λαζαρίδης

Βοηθός Έρευνας

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2016)
 • Ημερομηνία γέννησης: 7 Ιουνίου 1991
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες [18 Σεπτεμβρίου 2017 – 18 Μαΐου 2018]
 • Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου: Β Κατηγορίας / Κάτοχος αυτοκινήτου
 • Λοιπές άδειες: Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού / Μέλος Τ.Ε.Ε.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιος 2020
Μεταπτυχιακό Ιατρική Πληροφορική
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διπλωματική: Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης θέσεων μεθυλίωσης από δεδομένα αλληλούχισης επόμενης γενιάς και μικροσυστοιχίες
Keywords: R, DNA Methylation, Machine Learning, Data Analysis

Σεπτέμβριος 2009 – Ιούλιος 2016
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διπλωματική: Μετατροπή των προσφορών της ελληνικής προ-ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε προσφορές
Χρηματιστήριου Ενέργειας
Keywords: VBA, Microsoft Excel, Energy Markets

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

3 Ιουλίου 2023 – Σήμερα
Ερευνητικός Συνεργάτης (Machine Learning και Computer Vision)
Ι.Π.Τ.Η.Λ., Visual Computing Lab, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2 Ιανουαρίου 2023 – 16 Ιουνίου 2023
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

16 Ιουλίου 2018 – 11 Αυγούστου 2018
Εξυπηρέτηση πελατών και υπάλληλος τμήματος αποθήκης
H&M, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

5 Απριλίου 2016 – 5 Ιουλίου 2016
Υπεύθυνος Προμηθειών και Μελέτη ΗΜ Έργων (Πρακτική Άσκηση)
RENEL, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2023
Ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία
Αυτοαπασχολούμενος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΓΝΏΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

 • Microsoft Office
 • VBA Excel
 • R
 • Python
 • JAVA
 • Machine Learning

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Αύγουστος 2023
Deep Learning Specialization
DeepLearning.AI
Keywords: Deep Learning, Neural Networks, Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural
Network

Αύγουστος 2023
Machine Learning Specialization
DeepLearning.AI, Stanford University
Keywords: Machine Learning, Artificial Intelligence

24 Φεβρουαρίου 2023
Πιστοποίηση Πρώτων Βοηθειών – Certificate in Basic Life Support (BLS)
Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

26 Σεπτεμβρίου 2022 – 3 Νοεμβρίου 2022
Data Masterclass
Pfizer | Code.Hub
Keywords: Python, Agile, Web API Design, Flask (Web Python Framework), Kubernetes, AI and Machine Learning,
Tableau, SQL (Databases, Business Intelligence, Data Warehouse)

24 Δεκεμβρίου 2020
Πιστοποίηση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Grow with Google
Keywords: Digital Marketing, Google Analytics

19 Σεπτεμβρίου 2020
SQL for Data Science Certificate
University of California, Davis, Coursera
Keywords: SQL, Data Science, Data Analysis

24 Αυγούστου 2020
Writing, Running and Fixing Code in C Certificate
Duke University, Coursera
Keywords: C Programming

8 Αυγούστου 2020
Python for Everybody Specialization Certificate
University of Michigan, Coursera
Keywords: Python Programming, Database (DBMS), Python Syntax and Semantics, Data Structure, SQL

Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Λαζαρίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: lazaioan@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο