Κος Γεώργιος Λαζαρίδης

Βοηθός Έρευνας

  • B.Sc. - Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε ΑΤΕΙΘ (2014)
  • M.Sc. - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2019)
  • Υποψ. Διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δ.Π.Ε. (2021 – σήμερα)

Ο Γιώργος Λαζαρίδης έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 2014. Στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης έγινε δεκτός στο Kingston University London ως Intern Research Associate στο ερευνητικό εργαστήριο Digital Information Research Centre (DIRC), όπου συμμετείχε στο EU FP7 πρόγραμμα “PROACTIVE”. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του δημιούργησε από το μηδέν, ένα “Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος” (UAV) για εναέρια παρακολούθηση με τη χρήση αλγορίθμων image processing. Τον Ιούλιο του 2019 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ακολουθώντας την κατεύθυνση της ασφάλεια δικτύων. Τον Ιούλιο του 2021, έγινε δεκτός από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, για να εκπονήσει την διδακτορική του έρευνα.
Από τον Νοέμβριο του 2016 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πρωτοκόλλων μεταφοράς δεδομένων (Modbus, TCP, UDP, ΜQTT) σε C++ και Python, τα ασύρματα δίκτυα, την ασφάλεια δικτύων και την κυβερνοασφάλεια.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • G. Lazaridis, A. Drosou, P. Chatzimisios, D. Tzovaras, "Securing Modbus TCP Communications in I4.0: A Penetration Testing Approach Using OpenPLC & Factory IO.", IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN2023).
  • A. Pasias, T. Kotsiopoulos, G. Lazaridis, A. Drosou, D. Tzovaras, P. Sarigiannidis, "Cyber-Resilience Enhancement Framework in Smart Grids.", In: Haes Alhelou, H., Hatziargyriou, N., Dong, Z.Y. (eds) Power Systems Cybersecurity. Power Systems. Springer, Cham.(2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20360-2_15
  • G. Lazaridis, P. Khodashenas, A. Drosou, P. Chatzimisios, D. Tzovaras, A. Krendzel, "Digital & Green Transitions of the European Manufacturing Sector through beyond 5G-enabled technologies & innovations.", IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN), Thessaloniki, Greece, 2022, pp. 91-91, doi: 10.1109/CSCN57023.2022.10051028
  • I. Nwankwo, M. Stauch, P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, G. Lazaridis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Data Protection and Cybersecurity Certification Activities and Schemes in the Energy Sector.", Electronics. 2022; 11(6):965. https://doi.org/10.3390/electronics11060965
  • G. Lazaridis, K. Papachristou, A. Drosou, D. Ioannidis, P. Chatzimisios, D. Tzovaras, "On the potential of SDN enabled network deployment in tactical environments", 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2021.
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Λαζαρίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257820
Fax: +30 2310 474128
Email: glazaridis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο